Elektroinštalačné práce

Elektroinštalácie, elektrorozvody a elektromontáže. Ďalej vykonávame opravy elektroinšatlácií a elektrorevízie, elektroinštalácie a ostatné elektroinštalačné práce, projekciu, návrhy riešení, konzultácie a finálne inštalácie v objekte.

Ponúkame komplexné riešenie všetkých elektrorozvodov - vykonávame všetky elektroinštalačné práce.

V rámci investičnej výstavby zaisťujeme všetky elektroinštalácie a riadenie projektov.