Novinky

Od svojho založenia naša spoločnosť používa náradie REMS pre opracovanie rúr. Najskôr ručné náradie, potom nasledovali stroje a elektor-náradie. Požiadavka a heslo našej firmy - ,, musíme byť lepší" bola stále meradlom všetkého úsilia. Dnes je REMS jedným z popredných dodávateľom strojov a náradia pre opracovanie rúrok pri našej práci.

Vývojoví inžinieri REMS majú presvedčivé, správny smer ukazujúci nápady, ktoré uľahčujú všedný deň inštalatérov -profesionálov. Zohľadňujú všetky zásadné požiadavky a využívajú rozsiahle praktické skúsenosti. Experti zo všetkých odborov podnikania sa starajú o to, aby každá možnosť vylepšenia bola zahrnutá do nového vývoja. Takto vznikajú perfektné nástroje a náradie pre tvrdé nasadenie na pracovisku. Výrobky REMS sú na základe svojej pokrokovej inovatívnej techniky a vďaka vysokej úrovni kvality používané na celom svete a sú vysoko cenené. Z toho profituje obchodík aj užívateľ.

Prihlásenie