Kde začať?

PosúdeniaPri výstavbe väčšiny bytových a panelových bytoch boli použité pre elektrické rozvody hliníkové káble. Tento materiál podlieha jednak starnutiu, avšak jeho najväčšou nevýhodou je slabá pružnosť a lámavosť. Dnešné predpisy a normy dbajú výrazne na bezpečnosť a ochranu proti úrazu zasiahnutia elektrickým prúdom,

Naša firma pracuje s medenými káblami a drôtmi podľa najnovších predpisov a nariadení. Pracovníci sú pravidelne školený a na záver práce sa robí revízna správa revíznym technikom. Sledujeme najnovšie trendy pri použitých materiáloch a spolupracujeme s renomovanými dodávateľmi elektrotechnických prvkov.

Prihlásenie